Mmmm..... cookies...

Beboerinfo

Liste over håndværkere i afdeling 164-0 Lindehaven

Gældende for Lejerbos beboer i deres lejemål

Formål:
- Er at man som lejer kan få afhjulpet en akut situation, hvor varmemesteren ikke træffes efter ejendomskontorets normal arbejdstid, eller ved ferie helligdage mv!

Før man kontakter en af understående håndværker, forudsætter det flg.

  • - At nødvendige reparationer/udførelse af arbejde ikke kan udsættes til efterfølgende nærmest hverdag.
    F.eks. Det kan være brud på vandrør, hoveddør låsen kan ikke oplåses, vinduesruder der er smadret, mv.
  • - At man efterfølgende og på første hverdag, kontakter varmemestren og fortæller om situationen.
  • - At man har gjort sig klart, at hvis det skønnes arbejdet ikke har været akut, hæfter man, som lejer selv økonomisk for det udførte arbejde!

Vores hushåndværkere:
Elektriker EL-Con Vagttelefon 72 66 80 50
Tømre Kjeld Jeppesen Vagttelefon 40 13 72 60
VVS Vildbjerg smede & Vvs Vagttelefon 97 13 19 00
Elevator Kone A/S Døgnservice 35 87 80 00
Låsesmed Herning Låseservice Vagttelefon 97 22 35 44

OBS
Hvis låsesmeden tilkaldelse når man har mistet en nøgle og ikke kan komme ind, er det for egen regning! Defekte låse hvor man ikke kan dreje/oplåse låsen er det afd. der betaler regningen.

Hvis afløbet/toilet er blevet stoppet, skal man selv have forsøgt med svupper i toilet og husk afdækning af alle de andre afløbsriste/håndvaske mv, når der svuppes.

Revideret 21-05-2019